De oefentherapeuten Mensendieck zijn gekwalificeerde paramedische therapeuten, lid van de VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) en geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Kwaliteitsregister voor Paramedici   Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

Claudia van Eijk

Kwaliteitsregister Paramedici: 19900948193
Kamer van Koophandel: 34353457

Michelle Lim-Hok-Koen

Kwaliteitsregister Paramedici: 39911952293
Kamer van Koophandel: 58582223

Privacy

De praktijk werkt volgens de WGBO. (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) In de WGBO worden bepaalde aspecten van zorg binnen de individuele relatie tussen patiënt en zorgverlener geregeld. De wet is vooral gericht op de versterking van de positie van de patiënt. Er worden nadere eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en oefentherapeut op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website www.mijnprivacy.nl