Een vitaal bedrijf

Houding & Bewegen Werkt in elke branche

Ongeacht in welke branche u werkzaam bent in een vitaal bedrijf is een gezonde werkomgeving onontbeerlijk en weten de werknemers hun fysieke mogelijkheden op een gezonde wijze in te zetten.

U wilt een vitaal bedrijf?

Houding & Bewegen Werkt analyseert, adviseert en traint u en uw werknemers om lichamelijke klachten a.g.v. belastende werkhoudingen of een inefficiënte werkomgeving op te heffen en te voorkomen.

Uw resultaat

U voldoet omtrent de fysieke belasting aan de normen van de Arbowet, maar bovenal zullen uw klanten graag samenwerken met een bedrijf waar de werknemers zich fysiek comfortabel voelen en het verzuim laag is.

Onze diensten

Analyse en Training

Er zal een analyse plaatsvinden van de lichamelijke belasting en de werkomgeving. Vervolgens volgt er een training bij voorkeur op de werkplek. Een gezonde houding en manier van bewegen zullen worden eigen gemaakt en wanneer er ergonomische veranderingen t.a.v. de werkomgeving nodig zijn zal hier een advies op volgen.

Rapport van Analyse en Training

Op aanvraag kan er een rapport worden opgesteld van de werkplekanalyse, het advies en training. Het rapport biedt inzicht in het aspect fysieke belasting en/of beeldschermwerk van de Risico Inventarisatie en Evaluatie ten behoeve van de Arbowet.

Follow up

Om de duurzaamheid van de kennis, de vaardigheden en de ergonomische werkomgeving te handhaven is het zinvol om de training te vervolgen met een follow up. Een follow up kan eenmalig of naar behoefte periodiek plaatsvinden.

Voor meer informatie over de Tarieven.